Dytter

Gebruikersvoorwaarden zorgverlener

Welkom bij Dytter! Je bent zorgverlener en je hebt ervoor gekozen om via Dytter jouw diensten aan te bieden. Een slimme keuze, want wij brengen je in contact met zorgvragers die jouw hulp goed kunnen gebruiken. Via Dytter kies je zelf wanneer, tegen welk tarief en voor wie je werkt: precies zoals je gewend bent.

In deze voorwaarden vind je de afspraken die gelden als je gebruik maakt van het online zorgplatform Dytter. Wij noemen Dytter ook wel ‘online zorgplatform’ of ‘webapp’. In beide gevallen gaat het over de dienst die Dytter levert. Als wij het over Dytter als organisatie hebben, spreken wij hierin over ‘wij’ of ‘ons’.

Wat doet Dytter?

 1. Dytter heeft een online platform/webapp waarop zelfstandige zorgverleners – na onze toestemming - hun diensten aanbieden aan de bij ons geregistreerde zorgvragers. Als je je bij ons registreert als zorgverlener, komt er tussen jou en Dytter een gebruikersovereenkomst tot stand.
 2. Na jouw registratie willen wij graag een aantal gegevens van je controleren. Is de uitkomst van deze screening positief? Dan kan een zorgvrager jou via onze webapp benaderen voor zorg. Zorgvragers krijgen zo de mogelijkheid om jou als zorgverlener te boeken.
 3. Als er een boekingsvoorstel gemaakt is, kan jij als zorgverlener de boeking accepteren, weigeren of aanpassen indien gewenst. Dytter brengt de zorg die jij aan de zorgvrager hebt verleend bij hem/haar in rekening.

De zorgovereenkomst

 1. Word je via onze webapp door een zorgvrager geboekt? Dan sluit je met hem/haar een ‘zorgovereenkomst’. Deze zorgovereenkomst is pas geldig op het moment dat zowel jij als de zorgvrager de zorgovereenkomst heeft geaccepteerd.
 2. Je voert de werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht uit. Je bent niet bij ons in dienst en je staat ook niet onder ons toezicht of onze leiding.

Kosten en betaling

 1. Als je je als zorgverlener registreert op onze webapp, is dat altijd gratis.
 2. Je spreekt, via onze webapp, met de zorgvrager af wat hij/zij jou voor de zorg moet betalen en hoe lang je gaat werken. De zorgvrager maakt een boekingsvoorstel, waarbij hij/zij aangeeft welke zorg er geleverd moet worden, hoelang het zorgmoment gaat duren en waar de zorg geleverd wordt. In het boekingsvoorstel zien jullie beiden hoeveel het zorgmoment gaat kosten. Bij dit prijsvoorstel hanteren wij het uurtarief dat jij in je online omgeving hebt vastgesteld.
 3. Doordat je gebruik maakt van ons platform, hanteren wij een bemiddelingsfee. Van ieder geleverde zorgmoment houden wij 8% (excl. btw) van de kosten in.
 4. Heb je korter of langer zorg verleend dan op de boekingspagina staat? Dan moet jij of de zorgvrager de afwijkende duur op de boekingspagina aanpassen, dit kan je doen binnen 72 uur nadat de zorg verleend is. De zorgvrager of jij moet daarna de aangepaste duur accepteren.
 5. Zijn jij en de zorgvrager het niet eens over de afwijkende duur? Dan kan jouw factuur niet betaald worden.
 6. De vordering die je op de zorgvrager hebt, draag je aan ons over. Dat betekent dat wij een factuur sturen en dat de zorgvrager of zijn/haar zorgorganisatie aan ons moet betalen. Wij dragen zorg voor de betalingen van de facturen. Dit betekent dat wij een factuur sturen en dat de zorgvrager of zijn/haar zorgorganisatie aan ons moet betalen.
 7. De zorgvrager of zijn/haar zorgorganisatie heeft maximaal 30 dagen de tijd om de factuur aan ons te betalen. Heeft de zorgvrager betaald? Dan ontvang je van ons binnen 7 dagen het bedrag dat de zorgvrager aan ons heeft betaald van de factuur - minus de bemiddelingskosten van 8% (excl. btw).
 8. Wij betalen jou pas als de zorgvrager of zorgorganisatie de factuur heeft voldaan.
 9. Betaalt de zorgvrager of zorgorganisatie niet? Dan zorgen wij voor incasso en brengen wij de kosten daarvan in rekening bij de zorgvrager of zorgorganisatie.
 10. Wij betalen je alleen het bedrag - min 8% (excl. btw) van de factuur - dat wij van de zorgvrager of zorgorganisatie hebben ontvangen. Betaalt deze niet of te weinig? Dan heb je geen recht op (volledige) betaling.
 11. Heeft de zorgvrager geïndiceerde zorg bij je geboekt en een persoonsgebonden budget? Dan zorgt de zorgvrager ervoor dat de factuur op de juiste manier bij de juiste partij gedeclareerd wordt en jij uitbetaald wordt. Je ontvangt dan van ons een factuur voor onze bemiddeling.

Aansprakelijkheid

 1. Wij zijn geen zorgvrager en vertegenwoordigen ook geen zorgvragers. Jij bent verantwoordelijk voor de zorg die je verleent en het nakomen van de afspraken die je met de zorgvrager maakt. Dytter is daarvoor niet verantwoordelijk en aansprakelijk.
 2. Dytter geeft jou geen instructies en staat niet in voor de kwaliteit van zorg die je aan de zorgverlener verleent. Dytter houdt ook geen toezicht op de zorg.
 3. Wij plaatsen geen zorgvragers bij zorgverleners en andersom;
 4. Ben je niet in staat om de afgesproken zorg te verlenen? En laat je dit de zorgvrager minder dan 24 uur van tevoren weten? Dan moet je zelf voor vervanging zorgen. Dytter is daarvoor niet verantwoordelijk.
 5. Je zorgt ervoor dat je:
  • voldoet aan wet- en regelgeving, waaronder de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (‘WKKGZ’);
  • voldoet aan de eisen die er voor je beroep gelden;
  • voldoende bekwaam bent en blijft (door nascholing).
  • een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebt.
 6. Door het accepteren van deze voorwaarden, vrijwaar je ons als wij aansprakelijk gesteld worden in verband met de:
  • zorg die jij hebt verleend; en/of
  • afspraken die je met de zorgvrager in of op basis van de zorgovereenkomst hebt gemaakt.

Kwaliteit

 1. Wij vinden het belangrijk dat de zorgverleners die zich bij ons inschrijven een bepaald kwaliteitsniveau hebben. Je moet daarom aan een aantal eisen voldoen, die wij willen controleren door middel van een screening. Wij hebben hiervoor de volgende gegevens van je nodig:
  • een geldig legitimatiebewijs;
  • de namen met adressen en telefoonnummers van 2 relevante opdrachtgevers waar je voor werkt of voor gewerkt hebt;
  • een polis beroepsaansprakelijkheidsverzekering, KvK-, en BTW-nummer;
  • alle relevante diploma’s die nodig zijn voor de zorg die je wilt gaan verlenen;
  • een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) die niet ouder is dan 2 jaar;
 2. Ook verklaar je door akkoord te gaan met de overeenkomst dat:
  • je nooit op staande voet bent ontslagen, niet bent geschrapt uit het BIG-register en niet in het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn staat;
  • er zich in het verleden geen omstandigheden hebben voorgedaan waardoor aan je betrouwbaarheid, deskundigheid en integriteit zou kunnen worden getwijfeld;
  • je bent aangesloten bij een geschilleninstantie;
  • je als verpleegkundige BIG-geregistreerd bent.
 3. Na jouw registratie als zorgverlener, hebben wij het recht om op elk moment te controleren of je aan alle kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld door gegevens aan je te vragen en te controleren. Je dient hieraan mee te werken, anders verwijderen wij jouw profiel uit de webapp en kun je niet meer geboekt worden door zorgvragers.

Ben je ontevreden?

 1. Ben je ontevreden over Dytter? Laat ons dit dan weten via Klacht@dytter.com.
 2. Wij zullen dan ons best doen om je alsnog tevreden te stellen. Lukt dat niet? Dan kun je altijd een klacht indienen bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (www.sgoa.org).
 3. Krijgen wij met elkaar een meningsverschil en moet de rechter daarover beslissen? Dan is het Nederlandse recht van toepassing en de rechter in Amsterdam bevoegd.

Privacy

 1. Dytter verwerkt (persoons)gegevens voor zover dit nodig is voor haar activiteiten.
 2. Wij zijn eigenaar van de gegevens die door de zorgverlener en de zorgvrager worden ingevoerd via de site. Dytter is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het functioneren van haar site.
 3. Je verklaart bekend te zijn met de Privacyverklaring van Dytter en daarmee akkoord te zijn.

Je sluit de zorgovereenkomst via Dytter

 1. Ben je bij ons geregistreerd als zorgverlener? Of ben je dit de afgelopen 6 maanden geweest? Dan mag je niet, zonder onze toestemming, rechtsreeks een zorgovereenkomst sluiten met een zorgvrager waar jij zorg aan verleend hebt via Dytter.

Duur en wijziging van de voorwaarden

 1. Je hebt deze voorwaarden geaccepteerd door in de webapp ‘voor akkoord’ aan te vinken. Deze voorwaarden gelden vanaf het moment van je registratie en voor onbepaalde tijd.
 2. Wij kunnen deze voorwaarden op elk moment wijzigen. Natuurlijk informeren wij je over zo’n wijziging en krijg je van ons een bericht om de nieuwe overeenkomst te accepteren.
 3. Wanneer je de overeenkomst nog niet geaccepteerd hebt kun je niet meer in onze webapp. Het is dus belangrijk dat je onze overeenkomst geaccepteerd hebt.
 4. Ben je het niet eens met de wijziging, dan kun je de gebruikersovereenkomst die je met ons hebt altijd opzeggen. Hieronder lees je hoe dit werkt.

Einde van de gebruikersovereenkomst

 1. Wil je – om wat voor een reden dan ook - geen gebruik meer maken van ons platform? Of willen wij jou onze service niet meer aanbieden? Dan laat je ons of laten wij jou dit per e-mail weten.Wij halen jou dan, op werkdagen, binnen 48 uur als zorgverlener van ons platform en deze gebruikersovereenkomst eindigt dan ook. In bijlage 1 zie je het stappenplan hoe je dit aan ons kunt doorgeven.
 2. Deze gebruikersovereenkomst eindigt ook als:
  • Dytter failliet wordt verklaard of surseance van betaling wordt uitgesproken; of
  • de regeling schuldsanering natuurlijke personen op jou van toepassing is verklaard; of
  • als wij onze activiteiten staken.

Contactgegevens Dytter

Dytter B.V.
Europalaan 500, 3526 KS Utrecht
KvK-nummer: 65824504
info@dytter.com
+31 30 2273351
Vertegenwoordigd door: Dhr. André Piso


 

Bijlage 1: Gegevens inzien, aanpassen of te laten verwijderen.

Volgens de nieuwe wet- en regelgeving heb jij recht om te weten welke informatie bedrijven, zoals ons, van jou bewaren. Daarnaast heb je het recht om je persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Gegevens inzien en aanpassen

Je kunt gegevens inzien in jouw account, wil je jouw gegevens aanpassen, dan is dit mogelijk via de persoonlijke instellingen in jouw account.

Gegevens verwijderen

Wil je echter geen gebruik meer maken van Dytter en wil je hierbij al jouw gegevens verwijderen? Dan vragen wij of je een mail naar contact@dytter.com wilt sturen met jouw verzoek.

Graag ontvangen wij bij jouw aanvraag dan een kopie van je identiteitsbewijs zodat wij zeker weten dat jijzelf je gegevens wilt verwijderen. Iemand anders, naast je wettelijke vertegenwoordiger, mag dit namelijk niet bij ons aanvragen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Toestemming van gegevensverwerking intrekken of bezwaar maken

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Klacht indienen

Graag willen wij je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is mogelijk via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Cookies op Dytter
Wij en derden gebruiken cookies op onze website. We gebruiken cookies voor statistische, voorkeur en marketing doeleinden. Google Analytics cookies zijn geanonimiseerd. Je kan je voorkeuren wijzigen door op ‘Verander opties’ te klikken. Door op ‘Accepteren’ te klikken accepteer je het gebruik van alle cookies zoals beschreven in onze privacy-statement.
Noodzakelijk
Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
Voorkeur
Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.
Statische
Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.
Marketing
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.
Verander opties