IMAGE

Dytter voor zorgorganisaties

Het Dytter online zorgplatform is ook inzetbaar voor zorgorganisaties. Binnen het online kan er een eigen omgeving gecreëerd worden, die aan te passen is aan de voorkeuren van de zorgorganisatie. Deze omgeving is alleen toegankelijk voor de zorgverleners die in dienst zijn bij jouw zorgorganisatie en voor de zorgvragers die aangesloten zijn bij jouw organisatie. Speel in op de vraag van de digivaardige zorgvragers en -professionals door de inzet van het Dytter online zorgplatform.

 

De voordelen

Als zorgorganisatie heb je te maken met verschillende vraagstukken zoals kwaliteit van zorg, behoefte aan transparantie en krapte op de arbeidsmarkt. De markt vraagt een andere aanpak om zorgverleners binnen te halen en te behouden. De overstap van loondienst naar zelfstandige in de zorg wordt steeds interessanter. Hierbij speelt het willen van eigen regie en vrijheid een grote rol. De inzet van Dytter biedt verschillende, vaak meetbare, voordelen op voor zowel de zorgverlener en de zorgvrager maar ook voor de zorgorganisatie.

 

Hogere tevredenheid

Zorgvragers en zorgverleners krijgen via het Dytter platform meer regie en keuzevrijheid. Zij bepalen zelf hoe de zorg er voor hen uit komt te zien en kiezen zelf van wie zij zorg ontvangen, of aan wie zij zorg verlenen. Dit leidt in de meeste gevallen tot een hogere tevredenheid, omdat de zorg op maat wordt verleend en aansluit bij de wensen en voorkeuren van beide partijen.

 

Bevoegde, flexibele schil

Als zorgorganisatie heb je soms te kampen met een overschot aan zorgvragen en/of een tekort aan zorgverleners. Via Dytter kun je eenvoudig professionele zzp’ers vinden die aansluiten bij de openstaande zorgvragen. Zo kan je als zorgorganisatie gemakkelijker omgaan met een wisselend aantal zorgaanvragen en heb je altijd toegang tot een flexibele schil. De zzp’ers die jij via Dytter kunt inzetten zijn allemaal bevoegd en bekwaam om zorg te verlenen. Voordat je hen kunt inzetten, laten wij ze uitgebreid screenen door een onafhankelijke partij (CV-OK, onderdeel van de Validata Group). De zorgverleners die zichtbaar zijn, hebben deze screening succesvol voltooid.

 

Transparantie

Elk zorgmoment kan worden beoordeeld in het Dytter online zorgplatform. Dit geeft een goed inzicht in de kwaliteit van de verleende zorg. Doordat deze resultaten inzichtelijk en herleidbaar zijn naar de zorgverlener, zie je snel of je moet bijspringen, of juist wilt complimenteren.

 

Gemakkelijker personeel werven en behouden

Via Dytter kunnen zorgverleners op een innovatieve manier werken. Zij hebben zelf de regie en dat geeft ze veel vrijheid. Hierdoor is het zorgpersoneel tevreden en zullen ze er minder snel voor kiezen om voor een andere organisatie te werken, of om voor zichzelf te beginnen. Ook voor de nieuwe generatie zorgprofessionals is deze innovatieve manier van werken interessant. Zo krijgt de nieuwe doelgroep van digivaardigen in de zorg interesse in jouw zorgorganisatie. Zij zijn vervolgens sneller geneigd om zich aan jouw zorgorganisatie te binden.